Promosyon Ürünleri

PROMOSYON ÜRÜNLERİ NEDİR?

 

Firmalar satış gücünü arttırmak için bir takım reklam ve tanıtım yollarına başvurmaktadırlar. Promosyon ürünleri de bu yollardan biridir. Promosyon ürünleri, firmaların gerçek müşterilerine ve müşteri olma potansiyeli yüksek olan şahıs ya da kurumlara gönderdikleri reklam ve tanıtım araçlarıdır. Çoğu zaman önemsiz gibi görünen bu ürünler, bilinçaltına işleyen ve akılda kalıcılığı sağlayan araçlar olabilmektedir. Aynı zamanda uzun süreli bir reklam aracı olan promosyon ürünleri kişiden kişiye geçerek kullanılmaktadır.

 

Promosyon ürünlerini farklı kategorilerde tercih edebilirsiniz. Bu ürünler; bloknotlu magnet, defter, karton çanta, kitap ayracı, küp bloknot, kalem, ajanda, masa takvimi gibi araçlardır. Firmanın isteğine göre bu ürünler farklılaşabilmektedir. Promosyon ürünleri farklı olsa da aynı amaca hizmet etmektedir. Her birinin ortak amacı kurumun marka bilinirliliğine katkı sağlayarak akılda kalıcılığı arttırmaktır. Kurumlar maliyetli diğer reklam türlerine yatırım yapmaktansa, uzun süre kalıcılığını koruyan promosyon ürünlerine yatırım yapmayı tercih etmektedirler. Çünkü diğer reklam kanallarında reklamın tüketilmesi hızlı olabilmektedir ancak promosyon ürünleri elden ele geçerek belki aylarca belki birkaç sene kullanılabilmektedir. Kurumlar bu yolla gerçek ve potansiyel müşterilerinin bilinçaltına işleyerek akılda kalıcılıklarını biraz daha arttırmış olacaklardır. 

 

EN ÇOK KULLANILAN PROMOSYON ÜRÜNLERİ NELERDİR?

 

Promosyon ürünleri, kurumların taleplerine göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bazı kurumlar kalem, bloknot, ajanda gibi ürünler tercih ederken bazı kurumlar ise; anahtarlık, frizbi, yelpaze gibi ürünler tercih etmektedir. Bu durum kurumun hedef kitlesinin dikkatini nasıl çekmek istediği ile ilgilidir. Kurumların en çok tercih ettiği promosyon ürünleri ise; bloknotlu magnet, ajanda, kalem, defter, karton şapka, karton çanta, masa sümeni, takvimli cetvel, üçgen piramit masa takvimi gibi sık kullanılan ürünlerdir. 

 

PROMOSYON ÜRÜNLERİNİN KULLANIM AMACI NEDİR?

 

Rekabetçi iş dünyası içinde rakiplerinden sıyrılarak kendilerine pazarda bir yer bulabilmek için kurumlar birtakım reklam çalışmaları yapmaktadırlar. Promosyon ürünleri de bu çalışmalardan biridir ve firmaların reklam ve tanıtım çalışmalarında tercih ettikleri bir yoldur. Kurumlar müşterilerinin akıllarında yer etmeleri ve yeni müşteri kazanımını arttırmaları için bu yola başvurmaktadırlar.