Broşür & Katalog

Broşür & Katalog

 

Teknolojiyle birlikte gelişen dijital medya her ne kadar ilerlemiş olsa da basılı reklam ürünleri günümüzde hala önemini korumaktadır. Firmalar marka bilinirliğini arttırmak için bazı basılı reklam materyallerine başvurmaktadır. Bunlar zaman zaman dergi, katalog olurken; zaman zaman ise broşür, el ilanı gibi basılı reklam malzemeleri olabilmektedir.

 

Broşür Hakkında

 

Broşür, kurumların öne çıkarmak istediği ürün ya da hizmetleri hakkında oluşturdukları sayfa sayısı az tanıtım kitapçıklarıdır. Dikkat çekici bir tasarımla hazırlanmış broşür, akıllarda yer ederken doğal olarak firmanın ticari gelişimine de katkı sağlamış olacaktır. Kaliteli görseller ile desteklenerek hazırlanmış bir broşür firma için ekonomik bir reklam aracına dönüşecektir ve olumlu geri dönüşler sağlayacaktır. 

 

Etkili bir broşür tasarımı için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bunlardan biri standartların dışına çıkarak yenilikçi çalışmalar ile hedef kitlenin dikkatini çekmektir. Tasarımda estetik dokunuşlar, standart ölçü ve kalıplardan sıyrılarak hazırlanmış bir çalışma broşürün okunma oranını arttıracaktır. 

 

Bununla birlikte broşürler 1-2 dakika bakıldığında ürün ya da hizmet hakkında bilgi verir bir şekilde hazırlanmalıdır. Süslü ve anlaşılması zor cümleler ile tasarlanmış bir broşür çöpe atılmaya mahkûm olacaktır. Broşürün firmanız için dikkat çekici bir tanıtım çalışması olabilmesi için güçlü kısa mesajlara ve çarpıcı sloganlara yer verebilirsiniz. 

 

Broşür tasarımında önemli olan maddelerden biri de renklerdir. Renklerin büyüsüne inanın ve insan psikolojisi üzerindeki etkisini göz ardı etmeden bir çalışma planlayın. Broşür tasarımını oluştururken kurum ile bütünleşecek ve zihinlerde yer edecek renkler kullanabilirsiniz.

 

Etkili bir broşür tasarımı için baskıda kullanılacak olan kâğıdın kalitesi önemli bir etkendir. Kullanılan kâğıdın dokusu ve kalitesi hem tasarımınızı iyi bir şekilde yansıtacak hem de broşürün okunma süresini arttıracak etkenlerden biri olacaktır.

 

Tasarımı güçlü kılan noktalardan biri de çalışmada kullanılacak görsellerin yüksek kalite ve çözünürlükte olarak içerik ile bir araya geldiğinde uyumlu bir bütünlük oluşturabilmesidir. Tasarımda kullanılacak görseller içerikten bağımsız olmamalı ve kullanılan renkler ile bütünleşmelidir.

 

Broşürlerinizi saklanabilir kılmak istiyorsanız bu ve bunun gibi önemli maddeleri dikkate alarak bir çalışma yapabilirsiniz. Hazırlamış olduğunuz broşür tasarımına kaliteli baskı ve uygun fiyat avantajları ile 1001 Baskı’dan sipariş vererek sahip olabilirsiniz.

 

Katalog Hakkında

 

Kataloglar, kurumların ürün ve hizmetleri hakkında detaylı bilgi verdiği basılı reklam ve tanıtım çalışmalarındandır. Kurumsal kimliğe değer katan katalog baskı çalışmaları, hem müşterilere hem de çalışanlara kurum hakkında bilgi veren reklam araçlarındandır. Firmalar akıllarda yer ederek, iyi bir marka imajı oluşturmak ve satışlarını arttırmak için katalog çalışması yapmaktadırlar. Marka bilinirliliği sağlamak isteyen işletmeler dikkat çekici ve etkili bir tasarım ile birçok müşteriye ulaşma imkânı bulacaktır.

 

İyi bir katalog çalışmasının olmazsa olmaz kriterleri vardır. Bu kriterlerden biri ve en önemlisi kullanılan kaliteli görsellerin ürün, marka ve tasarımda kullanılacak renkler ile bir bütünlük oluşturmasıdır. Diğer önemli konu ise katalog tasarımının kurum kimliği ile örtüşmesidir. Kataloglar kurum kimliğinize dair mesajlar veren reklam araçlarındandır ve başarılı bir sonuç almak için kurum renkleri ile uyumlu bir tasarım oluşturulmalıdır.

 

Katalog tasarımında önemli olan noktalardan biri de kapak tasarımıdır. Hedef kitlenin kataloğu inceleme durumu dikkat çekici bir kapak tasarımıyla orantılıdır. Etkileyici bir tasarımla oluşturulmuş, içeriği özetler nitelikte ve kurumsal kimliğe dair izler barındıran bir kapak, hedef kitleyi kataloğu incelemeye itecektir. 

 

Kataloglar, firmaların ürün ve/veya hizmetleri hakkında bilgi verdikleri, belli bir düzene göre tasarlanmış reklam kitapçıklarıdır. Hazırlamış olduğunuz katalog tasarımına kaliteli baskı ve uygun fiyat avantajları ile 1001 Baskı’dan sipariş vererek sahip olabilirsiniz.