Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1:  TARAFLAR 1.1 - SATICI Unvanı : 1001 Baskı - 1001 GRUP REKLAMCILIK MATBAA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Adresi : FATİH MH. İNCİ CD. NO: 75/5 SULTANBEYLİ Telefon : 0216 850 840 1001 Fax : 0216 606 36 26 Eposta adresi : bilgi@1001baski.com ALICI: Alıcı Adı Soyadı: Alıcı Adres: MADDE 2: KONU İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ("Sözleşme")?nin konusu, ALICI?nın SATICI?ya ait www.1001baski.com internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ("Kanun") ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. MADDE 3: SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Satış Bedeli ve Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir. Mal ya da hizmetlerin temel özelliklerini www.1001baski.com adresinden kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Sipariş oluşturulduktan sonra siparişleriniz altında bu bilgilere ulaşabilirsiniz. 1001baski.com?da satılan tüm ürünler 1001 Grup 1001 Baskı kolisi ile gönderilmektedir. Koli üzerinde ve satılan tüm ürünler üzerinde www.1001baski.com ibaresi yer almaktadır. Koli üzerindeki veya davetiye üzerindeki 1001 Baskı markası ibaresine müşterinin itiraz etme hakkı bulunmamaktadır. Ürünler kişiye özel üretildiğinden eğer ürün üzerinde 1001 Grup firmasından kaynaklı yazım hatası, ayıplı ürün, hatalı ürün, vs yok ise tasarım onayı alınan ürün basılmış ve teslim edilmişse iadesi kabul edilememektedir. ALIŞVERİŞ İÇERİĞİ: {%SEPET_BILGILERI%} Teslimat Tarihi : {kampanya-bitis-tarihi} tarihindeki kampanya bitiminden sonra {sevkiyat-tarihi}  tarihinde sevkiyatlara başlanacaktır. Ürün sevkiyatları ortalama 1 hafta içinde tamamlanacaktır. Bu süre sevkiyatlarda bir sorun yaşanması durumunda, Tüketici Mevzuatına uygun olarak siparişin iletildiği günden itibaren azami 30 güne kadar uzatılabilir olup ayrıca ALICI?ya daha önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşulu ile 30 günlük süreye ilaveten on gün daha uzatılabilir. MADDE 4: GENEL HÜKÜMLER 4.1. ALICI, www.1001baski.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarına ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini  ve beyan eder. ALICI Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI?ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil Türk Lirası fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. 4.2. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI?nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde yer ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. 4.3. Teslimata ilişkin her türlü kargo ücreti ALICI tarafından karşılanacak olup siparişine ilişkin faturasına "Gönderim Ücreti" adı altında yansıtılacaktır. Ürün teslimi, işbu sözleşmede belirtilen teslim almaya yetkili kişi/kişilerden başkasına yapılmayacaktır. Teslimat esnasında, teslim almaya yetkili kişilerin kimlik ibrazı zorunludur. Bu kişiler, kimlik ibraz etmedikleri takdirde kendilerine teslimat yapılmaktan imtina edilecektir.  Kargo firmasının, ürünü ALICI?ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun  nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI?ya teslim edilmemesi ve/veya Sözleşme konusu ürün/hizmetin, ALICI?dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek olduğu hallerde, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesi gibi hallerde SATICI sorumlu tutulamaz. 4.4. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. 4.5. SATICI, haklı bir sebebe dayanmak kaydıyla sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI?ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. 4.6. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getirmezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ve ALICI?ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir veya ürün bedelini iade edebilir. 4.7. Ürünün teslimatı için Ön Bilgilendirme Formunun elektronik ortamda teyit edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 4.8. Ürünün tesliminden sonra ALICI?ya ait kredi kartının ALICI?nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI?ya ödenmemesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI?ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI?ya aittir. 4.9. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI?ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI?nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği toplam tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI?nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI?nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir. 4.10. ALICI?nın satın almış olduğu ürünün garanti belgesi ile satımı zorunlu olan ürünlerden olması halinde, ALICI ürününün kutusunun SATICI tarafından açılıp garanti belgesinin SATICI tarafından imzalanmasını peşinen kabul eder. MADDE 5: CAYMA HAKKI ALICI ürünün/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için 7 günlük süre içinde SATICI?ya faks, e.posta veya www.1001baski.com adresindeki elektronik iade formu ile bildirimde bulunulması ve ürünün işbu Sözleşme?nin 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması ve SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, a. 3. kişiye veya ALICI?ya teslim edilen ürünün SATICI?ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslı, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır) b. İade formu, c. 7 (yedi) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Ürünle birlikte hediye verilen satışlarda, cayma hakkı kullanılır ise, verilen hediye de ALICI tarafından iade edilecektir. d. Cayma bildiriminin SATICI?ya ulaşmasını takip eden 10 (On) gün içerisinde ürün bedeli ALICI?ya ÖDEDİĞİ ŞEKİLDE iade edilir. SATICI, 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür. e. Ürün SATICI?ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI?ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmektedir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın iade bölümü doldurularak ve ALICI tarafından imzalanarak iade edilecektir. f. ALICI?nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI?nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. g. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir. Ürün SATICI?ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI?ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmekte olup faturanın ürünle birlikte gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün aynı şekilde karşı ödemeli olarak ALICI?ya geri gönderilecektir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın üzerine de "iade faturasıdır" ibaresi yazılıp ALICI tarafından imzalanacaktır. h. Resmi yönetmeliğe göre cayma hakkının istisnaları (1) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz: a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler. b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler. ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan iadesi sağlık vehijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler. ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler. MADDE 6: CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER Niteliği itibariyle tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler, ALICI?nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış ve denenmemiş olması şartına bağlıdır. Kişiye özel üretilmiş davetiyeler onay alındığı şekilde üretimden kaynaklı bir hata olmaması durumunda iade alınamaz. MADDE 7:  BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ ALICI?nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI?nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklanan edimlerini yerine getirmemesi durumunda borçlu genel hükümler uyarınca temerrüde düşmüş sayılacak, temerrüde düşen tarafın edimini süresi içerisinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda, diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 (Yedi) günlük süre verecektir. Bu süre zarfında, edimin yerine getirilmemesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf sözleşmeden dönüp sözleşmenin ifa edilmemesinden kaynaklanan zararını karşı tarafa ödetme hakkını haizdir. Temerrüt halinde, faiz oranı T.C. Merkez Bankası (TCMB) gecelik borç alma faiz oranı olacaktır. MADDE 8: YETKİLİ MAHKEME İşbu sözleşmenin uygulanmasında, taraflar arasında ihtilaf söz konusu olması ve bu ihtilafın dostane çözüm yollarıyla sonuçlandırılamaması halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değerler çerçevesinde ALICI?nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Alıcı - Ürün bedeli 1.161,67 TL?ye kadar olan işlemlerle ilgili şikâyet ve itiraz konularında başvurularını ürünü satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine - Ürün bedeli 1.161,67 TL?nin üzerinde olan işlemlerle ilgili şikâyet ve itiraz konularında başvurularını ise, ürünü satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemesi?ne yapabilecektir. - 01/08/2003 tarihli ve 25186 sayılı resmi Gazete?de yayımlanan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 3.032,65 TL?dir. Siparişin onaylanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmıştır. SATICI : 1001 GRUP REKLAMCILIK MATBAA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.